Nieuwe ouders

Welkom nieuwe ouders!

Wilt u uw kind alvast aanmelden op o.b.s. Lyts Libben? Dat kan al vanaf 2 jaar.
 

Kennismaking en rondleiding op school

Wij nodigen nieuwe en belangstellende ouders en hun kind(eren) van harte uit om een kijkje te komen nemen op onze prachtige en gezellige school. U kunt contact opnemen met Janneke Grijpma, directeur van o.b.s. Lyts Libben, om hiervoor een afspraak te maken. We organiseren de kennismaking en rondleiding het liefst onder schooltijd, zodat u volop kunt ervaren hoe we werken op OBS Lyts Libben. Zo krijgt u een goede indruk van onze school. 

T  0518-461736
E  lytslibben@elanowg.nl


In de laatste weken voor de 4de verjaardag, mag uw kind alvast 4 keer proefdraaien in groep 1/2 om zo alvast even te wennen op school.
We werken met 2 kleutergroep: 1/2A en 1/2B