Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt, kan het voorkomen dat er misverstanden zijn of fouten worden gemaakt en problemen (dreigen te) ontstaan. Een open gesprek met de leerkracht en/of directeur is dan de eerste stap en geeft vaak al veel duidelijkheid. Samen streven we ernaar een goede oplossing te vinden.  

Het kan echter ook voorkomen dat u contact wilt met een buitenstaander, die niet direct betrokken is bij de school. Dan kunt u terecht bij een vertrouwenspersoon die een luisterend oor biedt voor uw verhaal en waar alle ruimte is voor uw emoties. De onafhankelijke contactpersoon voor ouders en leerlingen is de heer Herman Tuning. T 0655281810 

Wanneer de vertrouwenspersoon tot de conclusie komt dat een onderlinge oplossing niet mogelijk is, helpt de vertrouwenspersoon bij het indienen van een klacht bij het bevoegd gezag of de Landelijke klachtencommissie.

Meer informatie hierover, vindt u in de schoolgids.