Visie en missie

                                       o.b.s. Lyts Libben

bewust, daadkrachtig & innovatief
Leren door denken en doen


Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten!

 

Om kinderen goed voor te bereiden op hun toekomst,

creëren wij een krachtige leeromgeving, stellen wij ambitieuze doelen en

verzorgen wij uitdagend onderwijs in een

professionele, veilige en positieve leeromgeving.

Zo leren wij onze kinderen de kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn
om een betrokken, ondernemend en nieuwsgierig mens te worden.

 

 


 

 

 

 

 

 


 

Visie op schoolklimaat
Op o.b.s. Lyts Libben leren kinderen in een veilige en positieve leeromgeving waarin zij zich thuis voelen. De principes van de ‘Vreedzame School’ met betrekking tot sociale competenties en democratisch burgerschap lopen als een rode draad door onze school. We leren kinderen van groep 1 t/m 8 dat ze verantwoordelijk zijn voor zichzelf en elkaar, dat ze zich sociaal positief gedragen en dat ze mee mogen beslissen over zaken die hen aangaan.

Visie op onderwijs en leren
Samen leer je meer dan alleen. In onze professionele leeromgeving staat samen leren, ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid, dan ook voorop. We hebben het leerproces ingericht met moderne methoden die de kerndoelen dekken en die aansluiten bij de kenmerken van onze populatie. Als team van o.b.s. Lyts Libben zijn wij voortdurend in ontwikkeling om de kwaliteit van ons onderwijs naar een hoger level te tillen. Zo volgen wij onze kinderen middels een cyclisch systeem waarin we het leren van leerlingen en de leerresultaten steeds verder optimaliseren.

Visie op didactisch handelen
Ons didactisch handelen sluit aan bij de onderwijsbehoeften van de kinderen. Dit betekent dat wij tijdens onze dagelijkse lessen, differentiëren in tijd, aanbod, instructie en verwerking. We zorgen dat de werksfeer taakgericht is, de inrichting van de onderwijstijd effectief is en dat we kinderen cyclisch volgen in hun ontwikkeling en hierop dagelijks anticiperen. We gebruiken uitdagende werkvormen waarbij samenwerken, kritisch- en creatief denken, probleem oplossen, communiceren en zelfregulering centraal staan.

Visie op samenwerking
Ouders en school zijn partners in de opvoeding en het onderwijs aan kinderen. Beide zorgen voor optimale omstandigheden voor het ontwikkelen en het leren voor kinderen. Zo komen kinderen in een veilige en positieve leeromgeving tot een zo hoog mogelijke prestatie waarbij de pedagogische driehoek: kind-ouder-school centraal staat.