Oudervereniging

De oudervereniging (OV) is een vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van o.b.s. Lyts Libben en vormt de schakel tussen leraren en ouders. De leden van de OV helpen bij de organisatie en praktische uitvoering van allerlei schoolse activiteiten, zoals ouderavonden, uitstapjes en de organisatie van feestelijkheden. Geregeld vragen zij aanvullende hulp bij de werkzaamheden.

De OV organiseert één keer per jaar, in samenwerking met de MR van o.b.s. Lyts Libben, een zakelijke ouderavond. Op deze avond worden de jaarverslagen en onderwijsinhoudelijke zaken gedeeld, verkiezingen gehouden en wordt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. 

De OV vergadert een aantal keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en voor alle ouders toegankelijk.

Ouders:
Jolanda v.d. Ploeg (voorzitter)
Tjettje Miedema (secretaris)
Lianne Keuning (penningmeester)
Peter Miedema
Nynke Abma

Personeel:
Marjolijn Vossenberg
Jolanda Sinnema