Oudervereniging

De oudervereniging (OV) is een vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van o.b.s. Lyts Libben en vormt de schakel tussen het team en ouders. De leden van de OV helpen bij de organisatie en praktische uitvoering van allerlei schoolse activiteiten, zoals ouderavonden, uitstapjes en de organisatie van feesten. De OV organiseert één keer per jaar, in samenwerking met de MR van o.b.s. Lyts Libben, een zakelijke ouderavond. Op deze avond worden de jaarverslagen en onderwijsinhoudelijke zaken gedeeld, verkiezingen gehouden en wordt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. De OV vergadert een aantal keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en voor alle ouders toegankelijk.

Ouders:

Frouk Jeske Abma - Voorzitter
Hilda Slingerland - Secretaris
Lianne Keuning - Penningmeester
Lydia Bijma
Maaike Doldersum
Ytsje Sijtema


Personeel:

Marjolijn Vossenberg
Jolanda Sinnema