Onze school

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs in een veilige omgeving om zich optimaal te ontwikkelen. Wij werken volgens de principes van 'De Vreedzame School' waarmee we onze kinderen leren om goed en respectvol met elkaar om te gaan. We vinden het belangrijk dat kinderen trots zijn op zichzelf, de ander en de wereld om hen heen. Het team van o.b.s. Lyts Libben zet zich iedere dag met veel passie en gedrevenheid in om dit te realiseren. Dit maakt onze school uniek voor ieder kind!

O.b.s. Lyts Libben is een openbare school. Dit betekent dat wij open staan en bijdragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen met aandacht, begrip en respect voor alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke normen en waarden die samen de Nederlandse multiculturele samenleveing vormen. We zijn een ontmoetingsplaats voor jong en oud waar iedereen van, met en over elkaar leert met aandacht, waardering en respect voor andere opvattingen.

Onze school is gehuisvest in een modern en nieuw gebouw. Er zitten ongeveer 100 kinderen op o.b.s. Lyts Libben in de groepen 1/2, 3, 4, 5/6 en 7/8. Bij de school is een prachtige speeltuin waar alle kinderen tijdens het vrij spelen en de pauzes optimaal kunnen rennen, fietsen, schommelen en klimmen.