Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij onze school en we hechten een groot belang aan een goede samenwerking met u. Samen willen we het beste voor uw kind. Een goede communicatie  tussen u en de leerkracht staat voorop!

Ouderportaal
Via ons ouderportaal houden we onze ouders op de hoogte van wat er gebeurt in de klas van hun kind(eren). De leerkracht kan een bericht plaatsen over bijvoorbeeld een sportdag, bezoek aan de bibliotheek of de letter van de week. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. U kunt de agendapunten vanuit deze app rechtstreeks toevoegen aan uw telefoonagenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u nooit evenementen. Momenteel zijn we druk bezig om het ouderportaal in te richten. Zodra het ouderportaal klaar is, ontvangen alle ouders een e-mail met daarin een link om hun account te activeren. 

Oudergesprekken
Binnen de pedagogische driehoek kind-ouders-school vinden wij de samenwerking tussen school en ouders erg belangrijk. Daarom organiseren wij gedurende een schooljaar vijf contactmomenten met ouders. Kinderen vanaf groep 5 zijn bij de verplichte contactmomenten in februari en juni aanwezig. In dit contactmoment bespreken we de ontwikkelingen van uw kind en de wensen en verwachtingen die er zijn. Natuurlijk kunt u ook altijd tussentijds een gesprek aanvragen. Het team is voor en na schooltijd beschikbaar voor korte vragen. Als u zich zorgen maakt, is het handig om even een moment te plannen waarop er rustig een gesprek plaats kan vinden. Wij stellen het op prijs als u uw zorgen met ons deelt, zodat wij er passend op kunnen reageren. 

Open dag
Twee keer per jaar organiseren wij een open dag. Wij nodigen alle ouders, grootouders, broers, zussen, buren en andere belangstellende uit om een kijkje te nemen op o.b.s.Lyts Libben. U kunt dan zien en beleven hoe een schooldag is en hoe wij iedere dag aan het spelen en werken zijn. Wij vinden het altijd heel fijn als er veel belangstellende komen kijken!

De open dagen voor het schooljaar 2017-2018 staan gepland op:

  • woensdag1 november 2017

  • dinsdag 20 maart 2018

Hulp van ouders
Mede door de extra hulp van ouders kunnen we leuke activiteiten organiseren. Vandaar dat we bij verschillende activiteiten een beroep doen op u als ouder(s). Bijvoorbeeld bij het organiseren en begeleiden van creatieve activiteiten, het vervoer naar buitenschoolse activiteiten en bij het boeken ruilen in de bibliotheek.
Onze kinderen, het team, de ouderraad en de MR stellen uw hulp altijd erg op prijs!