Ouderbetrokkenheid

Op OBS Lyts Libben weerken we vanuit de pedagigsche driehoek school-kind-ouders. Binnen ons onderwijs staat het (blenag van het) kind altijd voorop. daarom vinden wij het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij onze school en we hechten een groot belang aan een positieve samenwerking. Samen willen we immers het beste voor uw kind. 

Ouderportaal
Via ons ouderportaal houden we onze ouders op de hoogte van wat er gebeurt in de klas van hun kind(eren). De leerkracht kan een bericht plaatsen over bijvoorbeeld een leuke activiteit, een aandachtspunt en/of wil iets met u willen delen. Als ouder heeft u toegang tot het ouderportaal via een app op uw telefoon of via de mail. Agendapunten vanuit de app kunt u rechtstreeks toevoegen aan uw agenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen van de activiteiten op school. 

Oudergesprekken
Binnen de pedagogische driehoek kind-ouders-school vinden wij de samenwerking tussen school en ouders erg belangrijk. Daarom organiseren wij gedurende een schooljaar vijf contactmomenten met ouders. Kinderen vanaf groep 5 zijn bij de verplichte contactmomenten in februari en juni aanwezig. In dit contactmoment bespreken we de ontwikkelingen van uw kind en de wensen en verwachtingen die er zijn. Het team is voor en na schooltijd altijd beschikbaar voor korte praktische vragen. Wilt u even rustig in gesprek, dan is het handig om even een afspraak te maken met de leerkracht. Wij stellen het op prijs als u uw zorgen m.b.t. uw kind(eren) met ons deelt, zodat wij er passend op kunnen reageren. 

Open dag
Ieder jaar organiseren wij een open dag. Wij nodigen dan alle ouders, grootouders, broers, zussen, buren en andere belangstellende uit om een kijkje te nemen op o.b.s. Lyts Libben. U kunt dan zien en beleven hoe een schooldag is en hoe wij iedere dag aan het spelen en werken zijn. Wij vinden het altijd heel fijn als er veel belangstellende komen kijken!

Hulp van ouders
Mede door de extra hulp van ouders kunnen we leuke activiteiten organiseren. Vandaar dat we bij verschillende activiteiten een beroep doen op u als ouder(s). Bijvoorbeeld bij het organiseren en begeleiden van creatieve (kerst)activiteiten, het vervoer en de begeleiding naar buitenschoolse activiteiten en bij het ruilen van boeken in de bibliotheek. Onze kinderen, het team, de ouderraad en de MR stellen uw hulp altijd erg op prijs!