Algemeen

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs in een veilige omgeving om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Wij werken volgens de principes van 'De Vreedzame School' waarmee we kinderen leren om goed en respectvol met elkaar om te gaan. Daarbij vinden we het belangrijk dat kinderen respect hebben voor en trots zijn op zichzelf en de wereld om hen heen. 

Het team van o.b.s. Lyts Libben handelt vanuit de intentie om ieder kind te zien en naar ieder kind te luisteren. In de klas realiseren de leerkrachten een sfeer van rust, orde en structuur. Deze twee items vormen in onze visie de essentie om optimaal tot leren en ontwikkeling te komen. Het team van o.b.s. Lyts Libben zet zich dan ook iedere dag, met veel passie en gedrevenheid in, om dit te realiseren. Deze inzet maakt dat er veel rust, structuur, duidelijkheid en betrokkenheid is op onze school en we ervaren dat kinderen zich snel thuis voelen in deze fijne sfeer op school. Dit maakt onze school uniek voor ieder kind en iedere ouder!

O.b.s. Lyts Libben is een openbare school. Dit betekent dat wij open staan en bijdragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen met aandacht, begrip en respect voor alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke normen en waarden die samen de Nederlands multiculturele samenleving vormen. We zijn een ontmoetingsplaats waar iedereen van, met en over elkaar leert met aandacht en waardering voor andere opvattingen.