Ziek melden

Als uw kind ziek is, wilt u ons dan voor 8:00 uur hiervan op de hoogte stellen?
Dit kan door te bellen met school of door een E-mail te sturen naar de leerkracht.

T: 0518-461736

Als uw kind ziek wordt op school, dan nemen wij contact met u op met de vraag om uw kind van school te komen halen.

Bij de start van ieder schooljaar vullen alle ouders een calamiteitenformulier in, zodat wij altijd over recente gegevens van u beschikken en wij u als ouders altijd kunnen bereiken. Mochten er tussentijds veranderingen zijn in uw gegevens, bijvoorbeeld bij het wijzigen van uw telefoonnummer of het wisselen van oppas, dan verzoeken wij u dit z.s.m. door te geven aan de leerkracht(en) van uw kind(eren).