Ziek melden

Als uw kind ziek is, wilt u ons hiervan dan voor 8:00 uur op de hoogte stellen? Dit kan door te bellen met school, door een E-mail of bericht via Social Schools naar de leerkracht te sturen.

T: 0518-461736

Als uw kind ziek wordt op school, dan nemen wij contact met u op met de vraag om uw kind van school te komen halen.

Bij de start van ieder schooljaar vullen alle ouders een calamiteitenformulier. Hiermee beschikken wij altijd over de meeste recente gegevens van u zodat wij u altijd kunnen bereiken. Mochten er tussentijds veranderingen zijn in uw gegevens, bijvoorbeeld bij het wijzigen van uw telefoonnummer of het wisselen van oppas, dan verzoeken wij u dit z.s.m. door te geven aan de leerkracht(en) van uw kind(eren).