Ziek melden

Als uw kind ziek is, wilt u ons dan voor 8:30 uur hiervan op de hoogte stellen?
Dit kan door te bellen met school. T: 0518-461736

Als uw kind ziek wordt op school, nemen wij contact met u op met het verzoek
uw kind van school te halen. Wij vragen u ervoor te zorgen dat wij altijd iemand
kunnen bereiken. Bij de start van ieder schooljaar vullen alle ouders
het calamiteitenformulier in. Mochten er tussentijds veranderingen zijn
bijvoorbeeld bij het wijzigen van uw telefoonnummer of het wisselen van oppas,
dan verzoeken wij ouders dit ook door te geven aan school. Zo beschikken wij
altijd over recente gegevens en kunnen wij onze ouders altijd bereiken.