Schooldocumenten

 

Schooldocumenten zijn kwaliteitsdocumenten waarop het onderwijs van onze school is gebaseerd. De schooldocumenten bespreken we in het team en in de MR van o.b.s. Lyts Libben en een aantal leveren we (ter verantwoording van ons onderwijs) aan bij de onderwijsinspectie. Wellicht bent u, als ouder(s) en/of verzorger(s) geïntereseerd in deze kwaliteitsdocumenten die ten grondslag liggen aan het onderwijs op o.b.s. Lyts Libben.