GGD Fryslan

De jeugdgezondheidsdienst volgt de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 jaar. Kinderen en hun ouders ontvangen tijdens de basisschoolperiode op 5-jarige leeftijd en in groep 7 een uitnodiging van de GGD voor een gezondheidsonderzoek door de schoolarts. Voorafgaande aan dit onderzoek ontvangen ouders een vragenlijst. 

jgz@ggdfryslan.nl