GGD Fryslan

De jeugdgezondheidsdienst volgt de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van
0 tot 18 jaar. Kinderen en hun ouders ontvangen tijdens de basisschoolperiode op
5-jarige leeftijd en in groep 7 een uitnodiging van de GGD voor een
gezondheidsonderzoek door de schoolarts. Voorafgaande aan dit onderzoek
ontvangen ouders een vragenlijst. De onderzoeken vinden altijd plaats op school.

jgz@ggdfryslan.nl