Verlof

Zodra een kind 5 jaar wordt, is het volgens de wet leerplichtig. Dit betekent dat een kind tijdens de reguliere schooltijden moet aanwezig zijn op school voor het volgen van onderwijs.Wij vragen ouders altijd om bezoeken aan bijvoorbeeld de huisarts of tandarts zoveel mogelijk buiten de schooltijden te plannen. Zo mist uw kind niet te veel op school. 

Verlof aanvragen
Het kan voorkomen dat u vrij wilt vragen van de reguliere lestijden buiten de vakantieregeling van school. In bepaalde gevallen mogen wij uw kind vrij/verlof geven. Wij verzoeken u om een verlof minimaal vier weken van te voren officieel aan te vragen bij de directeur Janneke Grijpma. Dit kan door een mail te sturen naar lytslibben@elanowg.nl of te bellen naar 0518-461736. Voor het aanvragen van het verlof vult u een formulier in en als dat nodig is ook een werkgeversverklaring. Voor het toekennen van een verlof volgen wij de wettelijke kaders, die zijn vertaald naar strenge richtlijnen die door de leerplichtambtenaar worden gecontroleerd.