Verlof

Zodra een kind 5 jaar wordt, is het volgens de wet leerplichtig. Dit betekent dat een kind tijdens de officiële schooltijden aanwezig moet zijn op school voor het volgen van onderwijs. Wij vragen ouders altijd om een bezoek aan bijvoorbeeld de huisarts of tandarts zoveel mogelijk buiten de officiële schooltijden te plannen omdat een kind dan zo weinig mogelijk mist op school. 

Verlof aanvragen
Het kan voorkomen dat ouders willen vrijvragen van de officiële lestijden buiten de vakantieregeling van school. In bepaalde gevallen mogen wij uw kind vrij/verlof geven. Wij verzoeken ouders om een verlof minimaal vier weken van te voren officieel aan te vragen bij de directeur Janneke Grijpma. Dit kan door een mail te sturen naar lytslibben@elanowg.nl of te bellen naar 0518-461736. Voor het aanvragen van het verlof vullen ouders een formulier in en als dat nodig is ook een werkgeversverklaring. De directeur geeft vervolgens toestemming. Voor het toekennen van een verlof volgen wij de wettelijke kaders, die zijn vertaald naar strenge richtlijnen die door de leerplichtambtenaar worden gecontroleerd.