Werkwijze

Op o.b.s. Lyts Libben richten wij ons onderwijsaanbod in op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor onze leerlingenpopulatie. Voor de basisvakken (rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen) en de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek) werken we met methoden die de wettelijke kerndoelen dekken. De inrichting van ons onderwijs bestaat verder uit het aanbieden van Engels en Fries (groep 1 t/m 8), een specifiek aanbod gericht op het jonge kind, een aanbod van meer- en hoofbegaafde leerlingen, 21st Century skills en het werken met iPads. Daarnaast organiseren wij allerlei creatieve, sportieve en culturele activiteiten om de talenten van onze leerlingen te etaleren en te ontwikkelen.
Zo bereiden we onze leerlingen gedegen voor op het vervolgonderwijs en de pluriforme samenleving.