Werkwijze

Op o.b.s. Lyts Libben werken we in de groepen 1/2, 3/4, 5, 6 en 7/8. We richten ons onderwijsaanbod en werkwijze in op dat wat passend is bij de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor onze populatie leerlingen. Voor alle vakken werken we met moderne methoden die uitdagend zijn en de kerndoelen voor het primair onderwijs dekken. 

Alle groepen werken iedere dag volgens een vast weekrooster waarin alle vakken aan bod komen. We streven ernaar onze kinderen de Nederlandse Taal goed te leren en we om hen goed te leren rekenen en schrijven. Vandaar dat we in ons aanbod ongeveer 70% van de totale onderwijstijd besteden aan de basisvakken (rekenen, taal, spelling, lezen en schrijven). Iedere week staan lessen van de Vreedzame School, Engels, Fries, geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek, gymnastiek, muziek, verkeer, tekenen en handvaardigheid gepland die ongeveer 30% van de totale onderwijstijd in beslag nemen. We besteden onze lestijden effectief en doordacht.

Onze meer- en hoofbegaafde kinderen werken op school met Levelwerk zodat zij de uitdaging krijgen die zij nodig hebben. Ook kunnen zij vanaf groep 5 deelnemen aan de bovenschoolse Talentgroep van ELAN Onderwijsgroep. We werken in alle groepen met het aanleren van belangrijke executieve functies, coöperatieve en activerende werkvormen en verwerken de opdrachten in schriften, werkboeken en (vanaf groep 4 ook) op de iPad.

Naast de basisvakken en de zaakvakken, organiseren wij allerlei leuke, creatieve, sportieve en culturele activiteiten om de talenten van onze leerlingen te etaleren en te ontwikkelen. Zo bereiden we onze leerlingen gedegen voor op het vervolgonderwijs en de pluriforme samenleving.