Werkwijze

Op o.b.s. Lyts Libben werken we in de groepen 1/2A, 1/2B, 3/4, 5/6 en 7/8. We richten ons onderwijsaanbod en werkwijze in op dat wat passend is bij de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor onze populatie leerlingen. Voor alle vakken werken we met moderne methoden die uitdagend zijn en de kerndoelen voor het primair onderwijs dekken. 

Alle groepen werken iedere dag/week volgens een vast dag- en weekrooster waarin alle vakken aan bod komen. We streven ernaar onze kinderen de basisvaardigheden voor Nederlandse Taal en rekenen goed te leren. Vandaar dat we in ons aanbod ongeveer 70% van de totale onderwijstijd besteden aan de basisvakken (rekenen, taal, spelling, lezen en schrijven). Daarnaast is er een goed anbod voor burgerschapsonderwijs waarvoor we de methode Vreedzaam en Blink Wereld en Blink Lezen gebruken. Ook geven we iedere week les in Engels, Fries, gymnastiek, muziek, verkeer, tekenen en handvaardigheid. Hiervoor staat ongeveer 30% van de totale onderwijstijd ingepland. We besteden onze lestijden effectief en doordacht.

Onze meer- en hoofbegaafde kinderen werken op school met Levelwerk zodat zij de uitdaging krijgen die zij nodig hebben. Ook kunnen zij vanaf groep 5 deelnemen aan de bovenschoolse Talentgroep van ELAN Onderwijsgroep. We werken in alle groepen met het aanleren van belangrijke executieve functies, coöperatieve en activerende werkvormen en verwerken de opdrachten in schriften, werkboeken en (vanaf groep 4 ook) op de iPad.

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we de methode ' Vreedzaam' waarin kinderen leren hoe ze goed met elkaar én met situaties om kunnen gaan. Onze kinderen worden later burgers die de wereld gaan ontdekken en hierin gaan participeren. Vandaar dat burgerschapsonderwijs een essentieel onderdeel is van ons dagelijks onderwijs  

Naast de basisvakken en de zaakvakken, organiseren wij allerlei leuke creatieve, sportieve en culturele activiteiten om de talenten van onze leerlingen te etaleren en te ontwikkelen. Zo bereiden we onze leerlingen goede voor op het vervolgonderwijs en de pluriforme samenleving.